Na shkruani

  Kontakti

  Qëndroni në kontakt!

  Restaurant 1 (Reçicë)

  Reçicë e vogël, Rr. 164, Tetovë
  070 507 384

  Restaurant 2 (Tetovë):

  Tetovë, Rr. Blagoja Toska Nr. 8
  071 491 444